ex pannonia

Ex Pannonia је гласник Историјског архива Суботица који излази једном годишње. Часопис излази од 1996. године, и садржи стручне радове о архивистичким и историографским темама. По одлуци Редакције, структуру часописа чине следеће рубрике: Студије (Завичајна историја, Историја), Архивистика, Из архивске грађе, Библиографије, Из рада ИАСу, Прикази.


Прилози за часопис Ex Pannonia достављају се на адресу redakcija@suarhiv.co.rs до 30. јуна за број који ће бити објављен у текућој години.


Упутство ауторима